(2009-07) Οι μετανάστες είναι της γης οι κολασμένοι, έλληνες και ξένοι φασίστες κρεμασμένοι

metanastes2008

This entry was written by terraincognita , posted on Saturday July 04 2009at 11:07 am , filed under Αφίσες and tagged , . Bookmark the permalink . Post a comment below or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

css.php