κύκλος προβολών στην κατάληψη

Από αυτή την πέμπτη 20 Ιανουαρίου, και για κάθε πέμπτη έως και τις 24 Μαρτίου (εκτός απ’ την 24-02), στον χώρο της κατάληψη terra incognita, θα πραγματοποιούνται οι παρακάτω προβολές Σκοπός μας είναι, στο πλαίσιο της αυτομόρφωσης (μέσα από αυτοοργανωμένες κυρίως παραγωγές), να αναδείξουμε την σημασία της ιστορίας όχι σαν μια στείρα διαδικασία που κάνει […]

css.php