Να κλείσουν οι βιομηχανικές μονάδες θανάτου ΤΙΤΑΝ, ΕΛ.ΠΕ., ΑΓΕΤ

Μέσα στον καπιταλισμό οι ζωές όλων μας μετατρέπονται σε ποσοστά και στατιστικά για τα κέρδη που μπορεί να φέρει η παραγωγική δραστηριότητα των εκμεταλλευόμενων στις τσέπες των αφεντικών. Όμως πέρα από την υφαρπαγή της παραγωγικής δύναμης της κοινωνικής βάσης το μεγαλείο της καπιταλιστικής δραστηριότητας αποκρυσταλλώνεται στο γεγονός πως η εγκληματική παρέμβαση στη φύση και η υποβάθμιση των ζωών μας βαφτίζεται καινοτομία.

Τα τελευταία χρόνια τα κράτη στρέφουν την επενδυτική τους δραστηριότητα προς τη διαχείριση των απορριμάτων. Μέχρι πρότινος, η κύρια επένδυση αφορούσε την κατασκευή Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων ή Υπολειμμάτων. Τα τελευταία όμως χρόνια η προσοχή έχει στραφεί προς την παραγωγή ενέργειας για την κάλυψη βιομηχανικών αναγκών μέσω της καύσης RDF και των παραγώγων του SRF-δηλαδή του καυσίμου που παράγεται από  αστικά στερεά, βιομηχανικά ή εμπορικά απόβλητα και υποπροϊόντα που έχουν τη δυνατότητα να ανακτήσουν τη θερμογόνο δύναμή τους κατά την καύση σε κλίβανους τσιμέντου, αντικαθιστώντας ένα μέρος των συμβατικών ορυκτών καυσίμων, όπως πχ ο άνθρακας.

Αποτέλεσμα είναι η διαρκής υποβάθμιση των ζωών των κατοικών που συνιστά η επιδείνωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Παρατηρούνται τεράστια ποσοστά συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων κατά την καύση στερεών αποβλήτων στην τέφρα (πυθμένα και αιωρούμενη) και σε αιωρούμενα σωματίδια ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται υπό διαρκή έκθεση στην παραγωγή και εκπομπή στο περιβάλλον οργανικών ενώσεων, όπως διοξίνες και φουράνια.Και όλα αυτά έρχονται να προστεθούν στις ήδη επιβαρυμένες συνθήκες ζωής καθώς τα αστικά κέντρα στα οποία υπάρχει ενεργή δραστηριότητα καύσης σκουπιδιών αποτελούν πλήρως βιομηχανοποιημένες ζώνες.

Ο Βόλος αποτελεί το επίκεντρο της δραστηριότητας αυτή τη στιγμή με την κολεγιά των μεγάλων αφεντικών της ΑΓΕΤ-La Farge με το μαφιόζικο σκουπίδι της τοπικής αυτοδιοίκησης που ακούει στο όνομα Μπέος. Η ΑΓΕΤ-La Farge μέχρι τώρα εισάγει σκουπίδια από την Ιταλία για να παράξει βιομηχανική ενέργεια μέσω της καύσης τους όμως στα σχέδια έχει κατατεθεί και η δημιουργία μονάδας παραγωγής SRF μέσα στις εγκαταστάσεις της Αγριάς. Στην πόλη μας τα πράγματα λίγο πολύ είναι παρόμοια καθώς η ΤΙΤΑΝ έχει προχωρήσει εδώ κα χρόνια παράτυπα σε δοκιμαστική λειτουργία καύσης σκουπιδιών, δραστηριότητα που επιχειρεί να κανονικοποιήσει νόμιμα πλέον.

Η νέα αυτή δραστηριότητα της ΤΙΤΑΝ έρχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ενεργοβόρο συνθήκη που επικρατεί στις δυτικές συνοικίες, εκεί όπου οι κάτοικοι είναι περικυκλωμένοι από τεράστιες βιομηχανίες όπως η ΤΙΤΑΝ από τη μια μεριά και τα ΕΛ.ΠΕ. από την άλλη. Η συντεταγμένη επενδυτική δραστηριότητα μέσα σε αυτές τις βιομηχανίες για να αυξήσει τα κέρδη των μεγάλων αφεντικών (με τη δημιουργία πρόσθετων βιομηχανικών εγκαταστάσεων όπως η νέα μονάδα της Elpedison και η μονάδα καύσης RDF) σκορπίζει το θάνατο στους κατοίκους που αγωνίζονται πλέον για το αυτονόητο δικαίωμα στην αναπνοή.

Για όλους αυτούς που κάθονται πίσω από μεγάλα γραφεία και υπολογίζουν τις ζωές μας με αριθμούς, η φύση αποτελεί απλή έκταση για αναπτυξιακή δραστηριότητα. Η ανάσα μας κοστολογείται και  το νερό που πίνουμε οφείλει να αποτελεί εμπόρευμα. Κόντρα στους καιρούς της καπιταλιστικής αλλοτρίωσης, παίρνουμε τις ζωές μας στα χέρια μας και δημιουργούμε αυτόνομες κοινότητες αγώνα που οξύνουν τις τοπικές αντιστάσεις ενάντια στην υποβάθμιση των ζωών μας, ενάντια στη λεηλασία και καταστροφή του φυσικού κόσμου.

Όχι στην καύση σκουπιδιών

Να κλείσουν οι βιομηχανικές μονάδες θανάτου ΤΙΤΑΝ, ΕΛ.ΠΕ., ΑΓΕΤ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

css.php