σάββατο 24/10/15 – προβολή και bar από τους Παθογέννημα

παθογέννημα19:οο: προβολή animation και μετά θα ακολουθήσει bar οικονομικής ενίσχυσης (για την έκδοση εντύπου), από την ομάδα Παθογέννημα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

css.php